Uncategorized

ถวิลหา … Hyper Productivity

“คนเราถ้าเคยเข้าสู่ Hyper Productivity Mode แล้วก็ยากส์ที่จะกลับไปทำงานแบบเดิมได้อีก … มีแต่จะหาทางทำให้มันเร็วส์ขึ้นเรื่อย ๆ”

ผมไม่ค่อยเชื่อคุณ juacompe นักตอนที่แกพูดอะไรแบบนี้ให้ฟัง เพราะคนเราเวลาทำงานมันก็คือทำงาน มันจะอะไรนักหนากับอะไรก็ต้อง Productivity มันก็ต้องมีพักมี Break กันบ้าง ไอ้อะไรก็เข้ม ๆ ข้น ๆ แบบเรื่อง Hyper Productivity มันไม่สุดขั้วชีวิตกันเกินไปเหรอ ยิ่งในคราแรก ๆ ที่ได้ฟังยิ่งไม่เชื่อ แต่พอผมเห็นน้องที่ไปฟังเรื่องนี้ในวันนี้ ความคิดนี้ผมก็เปลี่ยน

อาการของ Aon Sesil ที่เหมือนจะลงแดง ขาดสภาวะ Hyper Productive หลังจากรับพลังเทพ

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements