Retrospective,Uncategorized

จัดลำดับของ Action Item ใน Retrospective

ผมเป็นคนนึงที่พยายามเอา อไจล์ มาใช้ในทีม โดยเริ่มจากการพาทีมทำ Scrum ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมนึงของ Scrum คือ Sprint Retrospective หรือการมองย้อนกลับไปดูวิธีการทำงานของทีมใน Sprint (รอบการทำงาน) ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องได้จากกิจกรรมนี้คือ Action Item ที่ทีมคิดว่าจะสามารถมาแก้ปัญหา ที่ทีมคิดว่าสำคัญที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งหลังจากที่เราเลือกปัญหาที่จะเอามาแก้ได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ List วิธีการทำงานที่สามารถแก้ปัญหานั้น ๆ และการเลือกว่าใน Sprint ต่อไปเราจะเลือกทำ Action Item ใด เพราะอะไร

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements