Life

ผมมีกล่องแค่ใบเดียว …

วันนี้ขอบ่นสักหน่อย … ถือว่ารับฟังกันและกันก็แล้วกันนะ

ผมมีกล่องแค่ใบเดียว …

เปรียบเสมือนว่าผมสามารถทำงานได้เท่ากับปริมาณของที่จะใส่กล่องได้ 1 ใบ

  • ถ้าให้งานผมมาเป็นของชิ้นเล็ก ๆ ไม่เหมาะสมกับกล่อง ผมก็จะรู้สึกไม่ท้าทาย ไม่อยากทำ เซ็ง ๆ เฉย ๆ แล้วทำงานนั้นออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
  • ถ้าให้งานผมมาเป็นของที่พอดีกับกล่อง หรือมากกว่ากล่องนิดหน่อย ผมจะรู้สึกดีเหมาะสม พยายามเอามันลงกล่อง ด้วยความท้าทาย รู้สึกได้ว่าผลงานจะออกมาดีระดับนึง
  • ถ้าให้งานผมมามีขนาดเป็น 2 เท่า ของกล่อง ซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ยัดเข้าไปไม่ได้ ผมจะเกิดอาการท้อ ไม่ค่อยอยากทำ พาลให้พลังในการผลัดดันงานชิ้นนั้นให้สำเร็จมันน้อยลงไป

ผมมีกล่องแค่ใบเดียว … ใส่มาน้อยไปก็รู้สึกไม่ดี ใส่มามากไปก็รู้สึกไม่ได้ ถ้าต้องการใช้กล่องอย่างมีประสิทธิภาพมาทางสายกลางก็ดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s